Členské příspěvky 2024

Členské příspěvky (400 Kč) prosíme zasílejte na nový klubový účet 2102705887/2010.
Známky Vám budou zaslány poštou.