Členské příspěvky 2022

Členské příspěvky (400 Kč) prosíme zasílejte na klubový účet 167088286/0300.
Známky Vám budou zaslány poštou.