Lednové novinky k legislativě

Nový zákon o zbraních a střelivu (implementace EU směrnice) nabývá účinnosti od 30.1.2021. Se změnami se můžete podrobněji seznámit zde:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-119/zneni-20210130?porov=20170815

Také zákaz používání olověných střel v mokřadech ( = u každé kaluže po dešti) byl již schválen. Evropský parlament měl možnost vrátit návrh Komisi k přepracování, ale ani tentokráte nepřekvapil a návrh byl schválen v podobě, jak jej předložila Komise (Rada EU nárh již také schválila). Protože v říjnu tohoto roku proběhnou volby do Poslanecké sněmovny, doporučuji všem členům, podívat se, jak v této věci hlasovaly některé strany (europoslanci).
https://gunlex.cz/zbrane-a-legislativa/legislativa/3785-evropsky-parlament-nezablokoval-chystany-zakaz-oloveneho-streliva-na-mokradech-z-dilny-ek

V polovině ledna měl být také předložen zákaz používání olova ve střelách. Prozatím se tak nestalo, nicméně důvod k optimismu to v žádném případ nezakládá.

Zrušení závodu č. 1045 Repiko dvojic (17.10.2020)

Dobrý den vážení členové, kolegové,
s ohledem na vývoj epidemiologické situace v České republice a Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996, je zrušen závod č. 1045 Repiko Dvojic, který se měl uskutečnit 17.10.2020.
Tréninky budou probíhat i nadále, tedy alespoň do doby dalšího případného omezení. V současné chvíli je ve venkovních prostorech povoleno shromáždění do počtu 20 osob a je nutné dodržovat minimální rozestup 2 metry (viz. příloha Usnesení Vlády).
S pozdravem
Marta Kyršová
Předseda KVZ STŘELCI Brno