Jak se stát členem?

Členem klubu se může stát každý občan ČR (příslušník AČR, aktivních záloh, voják v záloze, civilní sympatizant) nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR, se zájmem o branně-sportovní střelbu a ztotožňující se se stanovami SVZ ČR z.s.

V klubu ctícíme zásadu nepolitičnosti, nezávislosti, dobrovolnosti a dodržování  pravidel a povinností.

Postup:

Žadatel o členství v klubu vyplní a podepíše přihlášku, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, a zašle ji na sídlo klubu Havlíčkova 94, Blučina 66456.

Na klubový účet 2102705887/2010 (Poštovní spořitelna) zašle jednorázový vstupní registrační poplatek 300 Kč a roční členský příspěvek ve výši 400 Kč. Do kolonky Zpráva pro příjemce uvede své jméno.

Členskou legitimaci obdrží cca do 1 měsíce od úhrady členství.

V členství je také zahrnuto úrazové pojištění vztahující se na veškeré akce a aktivity pořádané nebo organizované klubem KVZ STŘELCI Brno a Svazem vojáků v záloze.

Dále mohou členové klubu ZDARMA využívat střelnici Mokrá k pravidelným tréninkům a to každou středu od 13:30 do 16:00.