Výroční členská schůze 2020

06
únor
2020
VČS ve čtvrtek 6. 2. v 16 hodin
Křenová 67, Brno – místnost č. 412 ve III. poschodí

Úplný zápis – viz příloha:

Vybrané body programu:

  • Výběr členských příspěvků
  • Zhodnocení činnosti za rok 2019
  • Výhled činnosti pro rok 2020
  • Volby výboru, delegátů na kongres, zástupců do oblastní rady

Pokud se nemůžete VČS zúčastnit, zašlete prosím členský příspěvek poštovní poukázkou nebo bankovním převodem nejpozději do konce března 2020. Známka k vylepení Vám bude zaslána poštou.